Public Social services

77 Yongsan 2-ro, Yuseong Gu, Daejeon, Daejeon, South Korea
(042) 920-9000
243-5 Pogwang-dong Yongsan-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 797-0234
45, Daecheon-ro 67 beon-gil, Haeundae-gu, Pusan, South Korea 48084, Pusan, Pusan
0517477199
1-206 Yongsan2-ga Yongsan-gu Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 773-1993
15 1gaChungmu-ro Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 776-3728
260-7 Pogwang-dong Yongsan-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 792-4116
84 Kaepo-dong Kangnam-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 572-7011
55 Yonhui-dong Sodaemun-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 335-5101
89-1 Yonhui-dong Sodaemun-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 324-7027
32-16 Pokchong-dong Sujong-ku Songnam-shi Gyeonggi
(02) 2233-4551
988-5 Taechi-dong Kangnam-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 554-1690
29 1gaMullae-dong Yongdungpo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 678-5939
98-3 Panpo-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 535-1158
6-2 Hwigyong-dong Tongdaemun-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 2248-8682
4-13 Hannam-dong Yongsan-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 797-1954
136-1 Mapo-dong Mapo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 716-1611
1539-9 Socho-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 588-1264
297-5 Haok-ri Kumsan-up Kumsan-kun Chungnam
(041) 753-3731
206-10 Nonhyon-dong Kangnam-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 3442-5253
51-9 1gaPil-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 2274-7505
80-6 Susong-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 739-8058
87 Sogong-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 753-6471
60 Youido-dong Yongdungpo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 780-8065
35-3 Chamwon-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 512-4843
106-5 Hwa-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 732-2044
11-11 Youido-dong Yongdungpo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 761-2121
49-5 Chongdam-dong Kangnam-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 515-6542
1-1 Chong-dong Tong-ku Daejeon, Daejeon, Daejeon, South Korea
(042) 273-5465
7-1 2gaPomun-dong Songbuk-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 928-2107
1620 Pongmyong-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk
(043) 273-7724
466-9 Sogyo-dong Mapo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 333-2381
146-1 Susong-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 722-3681
1506-5 Socho-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 586-0045
2502-ho, 104-dong, MarinePrugio 1-dan-gi, 386, Cheonja-ro, Jinhae-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, South Korea
16611217
1 1gaChong-ro Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 734-7327
45, Daecheon-ro 67 beon-gil, Haeundae-gu, Pusan, South Korea 48084, Pusan, Pusan
0517477199
77 Yongsan 2-ro, Yuseong Gu, Daejeon, Daejeon, South Korea
(042) 920-9000
41, Seongsan-ro 2-gil, Mapo-gu, Seoul, Seoul, South Korea
008225114801
Seowoo Building 6th Floor, 14-19 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Seoul, South Korea
8225536210
New Bacolod-Silay Airport, Andong, Pusan, South Korea
(034) 435 2813
289-39 2gaSongsu-dong Songdong-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 498-4532
48 Kaeshin-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk
(043) 261-2114
729-1 Pongchon-dong Kwanak-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 829-0001
316-4 Sadang-dong Tongjak-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 583-9000
381-2 Kalsan-dong Pupyong-ku Incheon, Incheon, Incheon, South Korea
(032) 516-4615
70 Tongui-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 730-1883
101 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi
(031) 496-8000
61 Torim-ri Chonggye-myon Muan-kun Jeonnam
(061) 450-2114
387 Tokkye-ri Hoechon-up Yangju-kun Gyeonggi
(031) 863-0874
5 Wonchon-dong Paldal-ku Suwon-shi Gyeonggi
(031) 219-2114
63-2 1gaHoehyon-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 755-4972
500 Songchon-dong Andong-shi Gyeongbuk
(054) 841-1661
80-5 Yangjae-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 529-5111
301-5 Chamshil-dong Songpa-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 2203-2072
375 Iun-ri Hamyang-up Hamyang-kun Gyeongnam
(055) 963-1771
3F, 43, 5-gil, Goun-ro, Gwangju, Gwangju, South Korea
82-62-364-6677
158 Yatap-dong Pundang-ku Songnam-shi Gyeonggi
(031) 704-2232
271-6 Kyongs-ri Nam-myon Yangju-kun Gyeonggi
(031) 868-6111
1235-7 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi
(031) 499-2525
114-5 Yangjae-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 579-4104
1580-17 Socho-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 522-2652
663 Mae-ri Sangdong-myon Kimhae-shi Gyeongnam
(055) 331-8767
122 Tokam-dong Taedok-ku Daejeon, Daejeon, Daejeon, South Korea
(042) 932-4295
107-4 Oun-dong Yusong-ku Daejeon, Daejeon, Daejeon, South Korea
(042) 862-2578
353-18 Kaebong-dong Kuro-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 2615-0733
572 Mancho-ri Tong-myon Chunchon-shi Gangwon
(033) 255-1893
1-64 Sunhwa-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 771-3851
281-26 Chunghwa-dong Chungrang-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 433-2584
45-21 Youido-dong Yongdungpo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 783-6063
717 Chung-dong Changwon-shi Gyeongnam
(055) 294-2267
327 6gaTangsan-dong Yongdungpo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 2636-3321
1200-2 Choryang3-dong Tong-ku Pusan, Pusan, Pusan, South Korea
(051) 464-6592
24 3gaNamhang-dong Yondo-ku Pusan, Pusan, Pusan, South Korea
(051) 414-8858
303-3 Sanmak-dong Yangsan-shi Gyeongnam
(055) 385-4722
1365-16 Socho-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 3474-3061
3 Chong-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 736-6990
3 Chong-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 730-6611
148-5 Sogyok-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 735-5347
10 Chiin-ri Kaya-myon Hapchon-kun Gyeongnam
(055) 932-7300
7 Tonam-dong Songbuk-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 929-0420
53 Kyonji-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 732-2115
665-1 Yoksam-dong Kangnam-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 552-7270
96-1 Hapjong-dong Mapo-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 3142-4434
537-9 Pyongchang-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 379-1872
136-46 Yonji-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 764-3860
70-3 Chamwon-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 599-2466
446-11 Huam-dong Yongsan-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 752-5520
755-11 Pangbae-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 594-8038
983-2 Pangbae-dong Socho-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 586-8763
143-11 Chunggok-dong Kwangjin-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 446-1721
3 Pongik-dong Chongno-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 765-2701
88 Ta-dong Chung-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 777-2182
593-11 Chang2-dong Tobong-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 996-2388
707 Hannam-dong Yongsan-ku Seoul, Seoul, Seoul, South Korea
(02) 793-2070
48 Kaeshin-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk
(043) 261-2114
101 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi
(031) 496-8000
61 Torim-ri Chonggye-myon Muan-kun Jeonnam
(061) 450-2114
5 Wonchon-dong Paldal-ku Suwon-shi Gyeonggi
(031) 219-2114
500 Songchon-dong Andong-shi Gyeongbuk
(054) 841-1661