Public Social services in Changwon

32-16 Pokchong-dong Sujong-ku Songnam-shi Gyeonggi Changwon
(02) 2233-4551
2502-ho, 104-dong, MarinePrugio 1-dan-gi, 386, Cheonja-ro, Jinhae-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, South Korea Changwon
16611217
48 Kaeshin-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 261-2114
101 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi Changwon
(031) 496-8000
61 Torim-ri Chonggye-myon Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 450-2114
387 Tokkye-ri Hoechon-up Yangju-kun Gyeonggi Changwon
(031) 863-0874
5 Wonchon-dong Paldal-ku Suwon-shi Gyeonggi Changwon
(031) 219-2114
500 Songchon-dong Andong-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 841-1661
48 Kaeshin-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 261-2114
101 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi Changwon
(031) 496-8000
61 Torim-ri Chonggye-myon Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 450-2114
5 Wonchon-dong Paldal-ku Suwon-shi Gyeonggi Changwon
(031) 219-2114
500 Songchon-dong Andong-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 841-1661
708-113 Anyang5-dong Manan-ku Anyang-shi Gyeonggi Changwon
(031) 467-0700
151-1 Ashin-ri Okchon-myon Yangpyong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 772-5339
30 Kumnak-ri Hayang-up Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 852-8001
460 Sang-ri Pongdam-up Hwasong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 292-5680
234 Toechon-dong Changwon-shi Gyeongnam Changwon
(055) 283-2151
270 Sangmu-ri Munsan-up Chinju-shi Gyeongnam Changwon
(055) 761-7400
419 Songna-ri Muan-up Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 453-4960
708-113 Anyang5-dong Manan-ku Anyang-shi Gyeonggi Changwon
(031) 467-0700
151-1 Ashin-ri Okchon-myon Yangpyong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 772-5339
460 Sang-ri Pongdam-up Hwasong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 292-5680
30 Kumnak-ri Hayang-up Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 852-8001
234 Toechon-dong Changwon-shi Gyeongnam Changwon
(055) 283-2151
270 Sangmu-ri Munsan-up Chinju-shi Gyeongnam Changwon
(055) 761-7400
419 Songna-ri Muan-up Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 453-4960
236 Naedok2-dong Sangdang-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 229-8114
339 Soksa-dong Chunchon-shi Gangwon Changwon
(033) 260-6000
16 Tonggy-ri Pochon-up Pochon-kun Gyeonggi Changwon
(031) 543-2111
72-1 Sanho-ri Samho-myon Yongam-kun Jeonnam Changwon
(061) 470-1114
23 Nae-ri Chinryang-up Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 850-5000
137 Paekchon-dong Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 811-1181
236 Naedok2-dong Sangdang-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 229-8114
339 Soksa-dong Chunchon-shi Gangwon Changwon
(033) 260-6000
16 Tonggy-ri Pochon-up Pochon-kun Gyeonggi Changwon
(031) 543-2111
72-1 Sanho-ri Samho-myon Yongam-kun Jeonnam Changwon
(061) 470-1114
23 Nae-ri Chinryang-up Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 850-5000
137 Paekchon-dong Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 811-1181
117-6 Tabu-ri Kasan-myon Chilgok-kun Gyeongbuk Changwon
(054) 973-5311
11-1 Sondan-ri Pochon-up Pochon-kun Gyeonggi Changwon
(031) 539-1114
263-3 Shinba-ri Chonui-myon Yongi-kun Chungnam Changwon
(041) 867-8060
695-1 Chongja-dong Changan-ku Suwon-shi Gyeonggi Changwon
(031) 244-3511
450 Sanbop-ri Punggi-up Yongju-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 630-1114
244 Nohak-dong Sokcho-shi Gangwon Changwon
(033) 632-6551
252 Taeho-dong Naju-shi Jeonnam Changwon
(061) 330-3114
1 Okchon-dong Chunchon-shi Gangwon Changwon
(033) 240-1000
411 Yangsan-dong Osan-shi Gyeonggi Changwon
(031) 370-6500
360 Taegok-ri Haemi-myon Sosan-shi Chungnam Changwon
(041) 660-1111
7 Tarak-ri Kangnae-myon Chongwon-kun Chungbuk Changwon
(043) 230-3114
73-1 Shinya-ri Yonsan-myon Nonsan-shi Chungnam Changwon
(041) 733-6561
2502-ho, 104-dong, MarinePrugio 1-dan-gi, 386, Cheonja-ro, Jinhae-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, South Korea Changwon
16611217
48 Kaeshin-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 261-2114
101 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi Changwon
(031) 496-8000
387 Tokkye-ri Hoechon-up Yangju-kun Gyeonggi Changwon
(031) 863-0874
61 Torim-ri Chonggye-myon Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 450-2114
5 Wonchon-dong Paldal-ku Suwon-shi Gyeonggi Changwon
(031) 219-2114
500 Songchon-dong Andong-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 841-1661
117-6 Samga-dong Yongin-shi Gyeonggi Changwon
(031) 332-6471
20-2 Killyo-ri Paeksu-up Yonggwang-kun Jeonnam Changwon
(061) 352-6346
117 Pongho-ri Chinryang-up Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 850-0500
168-3 Shimgok-dong Wonmi-ku Puchon-shi Gyeonggi Changwon
(032) 662-2211
117-6 Tabu-ri Kasan-myon Chilgok-kun Gyeongbuk Changwon
(054) 973-5311
11-1 Sondan-ri Pochon-up Pochon-kun Gyeonggi Changwon
(031) 539-1114
263-3 Shinba-ri Chonui-myon Yongi-kun Chungnam Changwon
(041) 867-8060
695-1 Chongja-dong Changan-ku Suwon-shi Gyeonggi Changwon
(031) 244-3511
450 Sanbop-ri Punggi-up Yongju-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 630-1114
244 Nohak-dong Sokcho-shi Gangwon Changwon
(033) 632-6551
252 Taeho-dong Naju-shi Jeonnam Changwon
(061) 330-3114
231 Mochung-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 261-8000
226 Wangni-ri Pongdam-up Hwasong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 290-8800
2-2 Wau-ri Pongdam-up Hwasong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 222-2101
50 Yugum-ri Kangdong-myon Kyongju-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 760-1028
214-1 Taedong-dong Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 810-2114
411 Yangsan-dong Osan-shi Gyeonggi Changwon
(031) 370-6500
1 Okchon-dong Chunchon-shi Gangwon Changwon
(033) 240-1000
73-1 Shinya-ri Yonsan-myon Nonsan-shi Chungnam Changwon
(041) 733-6561
7 Tarak-ri Kangnae-myon Chongwon-kun Chungbuk Changwon
(043) 230-3114
360 Taegok-ri Haemi-myon Sosan-shi Chungnam Changwon
(041) 660-1111
145-2 Shin-ri Sanggwan-myon Wanju-kun Jeonbuk Changwon
(063) 230-5400
604-5 Tangjong-dong Kunpo-shi Gyeonggi Changwon
(031) 450-5114
101 Chongwang-dong Shihung-shi Gyeonggi Changwon
(031) 496-8000
48 Kaeshin-dong Hungdok-ku Chongju-shi Chungbuk Changwon
(043) 261-2114
61 Torim-ri Chonggye-myon Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 450-2114
5 Wonchon-dong Paldal-ku Suwon-shi Gyeonggi Changwon
(031) 219-2114
708-113 Anyang5-dong Manan-ku Anyang-shi Gyeonggi Changwon
(031) 467-0700
151-1 Ashin-ri Okchon-myon Yangpyong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 772-5339
500 Songchon-dong Andong-shi Gyeongbuk Changwon
(054) 841-1661
30 Kumnak-ri Hayang-up Kyongsan-shi Gyeongbuk Changwon
(053) 852-8001
460 Sang-ri Pongdam-up Hwasong-kun Gyeonggi Changwon
(031) 292-5680
234 Toechon-dong Changwon-shi Gyeongnam Changwon
(055) 283-2151
270 Sangmu-ri Munsan-up Chinju-shi Gyeongnam Changwon
(055) 761-7400
419 Songna-ri Muan-up Muan-kun Jeonnam Changwon
(061) 453-4960
604-5 Tangjong-dong Kunpo-shi Gyeonggi Changwon
(031) 450-5114
145-2 Shin-ri Sanggwan-myon Wanju-kun Jeonbuk Changwon
(063) 230-5400
380 Shinan-dong Chinju-shi Gyeongnam Changwon
(055) 743-6001
2-25 Majon-ri Chubu-myon Kumsan-kun Chungnam Changwon
(041) 750-6500
643-9 Hyoja3-dong Chunchon-shi Gangwon Changwon
(033) 255-4150
120 Chisan-ri Koryong-up Koryong-kun Gyeongbuk Changwon
(054) 955-5963
4-14 Wangja-ri Kamgok-myon Umsong-kun Chungbuk Changwon
(043) 882-3114